Regulaminy usług

Regulaminy usług

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej [...]

Regulamin usług

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa i Odbiorców. [...]

metryczka