Strona główna

Strona główna

Szanowni Państwo!

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny tworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej,
w postaci ujednoliconego systemu stron sieci teleinformatycznej.

Ustawa z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej (DZ.U .Nr 112,poz.1198 z póżń.zm.),zobowiązuje do udostępniania informacji o sprawach publicznych władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Zgodnie z zapisami w/w ustawy (obowiązuje od 1 stycznia 2002r.) udostępnianie informacji publicznej po przez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek.
Wniosek do pobrania (22kB) word

metryczka


Wytworzył: Administrator (1 kwietnia 2007)
Opublikował: Administrator (1 kwietnia 2007, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (15 stycznia 2008, 12:52:36)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 53729