Strona główna

Strona główna

Szanowni Państwo!

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten skład się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonując zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej 

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (DZ.U .Nr 112,poz.1198 z póżń.zm.),zobowiązuje do udostępniania informacji o sprawach publicznych władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnienie informacji publicznej następuje m. in. przez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (89kB) wordmetryczka


Wytworzył: Administrator (1 kwietnia 2007)
Opublikował: Administrator (1 kwietnia 2007, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (16 kwietnia 2021, 07:44:40)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 83772